You are currently viewing แพ้อาหารเป็นอย่างไร?

แพ้อาหารเป็นอย่างไร?

อาการแพ้เป็นอาการที่บุคคลเหล่านั้น มีความอ่อนไหว ต่ออาหารบางประเภทที่บริโภคเข้าไป ความอ่อนไหว ดังกล่าว รุนแรงแตกต่างกัน บางรายอาจเพียงแค่ขึ้นผื่น มีน้ำมูก หรืออาจรุนแรงถึงกับขนาด แน่นหน้าอก มีอาการบวมที่ลิ้น หน้า ลำคอ หายใจไม่ออก อาเจียน หมดสติ และบางทีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ รุนแรงน่ากลัวดีไหมละครับ จริงอยู่ที่การแพ้อาหารนั้น บางทีอาจมีผลกระทบรุนแรงถึงขนาด เสียชีวิตได้แต่ว่า เราก็สามารถป้องกันได้ ง่ายๆเลยครับผม

1. เพื่อความมั่นใจ ถ้าหากจะต้องไปทานอาหารนอกบ้าน (ไม่ว่าจะตามร้านค้าหรือบ้านเพื่อนคนอื่นก็ตาม) ถ้าถามได้ ให้ถามก่อนเสมอว่า ใส่วัตถุดิบที่เราแพ้ลงไปหรือไม่

2. ถ้าเกิดต้องเป็นฝ่ายทำอาหารให้ผู้ที่มาเล่น สล็อต Happyluke ทานก็จะต้องรู้เช่นกันครับว่า ผู้อื่นนี่เค้าแพ้อะไรบ้าง

3. นอกจากกรรมวิธีการและการคัดเลือกวัตถุดิบแล้ว ภาชนะอุปกรณ์ที่เราใช้จะต้องทำการล้างทำความสะอาดอย่างดี ไม่มีเศษวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หลงเหลืออยู่ หลักการง่ายๆเพียงเท่านี้ ท่าน (ถ้าหากท่านแพ้อาหาร) ท่านก็จะปลอดภัยจากการแพ้อาหารแล้วละครับ

อันตรายในอาหาร

อาหารที่ปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นต้องการ ประโยคนี้ยังคงความเป็นอมตะและไม่ควรมีข้อแย้งใดๆอย่างสม่ำเสมอ จริงไหมครับ? ถึงแม้ว่าในขณะนี้ วิทยาการของเทคโนโลยีจะก้าวล้ำทันสมัยไปเท่าใด ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร ก็ยังคงพอเห็นเสมอ อันตรายในอาหาร มีอะไรบ้าง อยากทราบไหมครับ เราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน

1. อันตรายทางชีวภาพ หรืออันตรายที่เกิดขึ้นมาจาก สิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตและเชื้อไวรัส หลายชนิดทำให้เกิดอาการ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน บางรายรุนแรงถึงกับขนาดแท้งและเสียชีวิต

2. อันตรายทางเคมี หรือ อันตรายที่เกิดขึ้นมาจากสารเคมี ทั้งที่มีตามธรรมชาติ เช่น สารพิษจากเชื้อรา พิษจากปลาปักเป้า รวมทั้งที่เติมลงไปในอาหารโดยเจตนา ดังเช่น สารกันหืน สารกันเชื้อรา ฟอร์มาลีน

3. อันตรายทางกายภาพ หรือ อันตรายที่เกิดขึ้นจากวัตถุปลอมปน อาทิเช่น เศษแก้วโลหะ ไม้ กรวด หิน เศษสิ่งของอื่นๆน๊อต ตะปู ล้วนก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และมักเห็นผลอย่างรวดเร็ว เช่น บาดเจ็บ เป็นแผล